Žitnica

Kulturna dobra grada Slatine

Na području grada Slatine nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji tradicijski obrti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji ostalo.

Kulturna dobra općine Feričanci

Orgulje u crkvi Svetog Duha Orgulje s 10 registara, manualom i pedalom, mehaničkog sisteme, djelo su anonimnog majstora, premda se s mnogo vjerojatnosti mogu pripisati pečuškom graditelju Franzu Fochtu, negdje oko 1860. Opseg je manuala C-f3, a pedala C-a. Orgulje su kvalitetno djelo, lijepa zvuka, čuvane i popravljane. U ogradu kora ugrađen je slijepi prospekt …

Kulturna dobra općine Feričanci Read More »