Židovsko groblje

Muzej grada Koprivnice

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Koprivnice

Na području grada Koprivnice nalazi se 31 kulturnih dobara. 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Koprivnice Read More »

Dvorac Pejačević u Virovitici

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Virovitice

Na području grada Virovitice nalaze se 23 kulturna dobra. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Virovitice Read More »

Kulturna baština grada Čakovca

Na području grada Čakovec nalazi se 14 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro …

Kulturna baština grada Čakovca Read More »