Zgrada Zavičajnog muzeja

Kulturna dobra grada Imotski

Na području grada Imotski nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Kulturna dobra općine Kalinovac

Orgulje u crkvi sv. Luke Mehaničke orgulje s 10 registara, 1 manualom i pedalom djelo su M. Heferera iz 1882. godine. Na visokom postolju uzdiže se neogotički prospekt. Fasada je komponirana s tri polja svirala piramidalno formiranih. Obuhvaćeni s dva polukružna ukrštena luka s dekorativnim rozetama u sredini unose živost u grafički tretman prospekta. Nad …

Kulturna dobra općine Kalinovac Read More »