Zgrada šumarije

Kulturna dobra grada Ozalj

Na području grada Ozalj nalazi se 32 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 9 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra grada Ozalj Read More »

Kulturna dobra općine Saborsko

Crkva sv. Marije od Rozarija Grobna kapela sv. Marije od Rozalija jednobrodna je građevina pravokutnog tlocrta sa svetištem pravokutnog tlocrta s odrezanim uglovima, sakristijom sjeverno uz svetište te zvonikom na preslicu. Crkva je sagrađena od kamena. Lađa je sagrađena u 16. st., svetište dograđeno 1726.g. Oko 1900. je pregrađena, a 1991. stradala je u ratnim …

Kulturna dobra općine Saborsko Read More »