Zgrada stare škole

Kulturna dobra grada Ivanić-Grad

Na području grada Ivanić-Grad nalazi se 14 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji tradicijski obrti, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Zagorska Sela

Na području općine Zagorska Sela nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Baška Voda

Na području općine Baška Voda nalazi se 12 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Brdovec

Na području općine Brdovec nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji …

Kulturna dobra općine Brdovec Read More »

Kulturna dobra općine Vratišinec

Crkva Uzvišenja Svetog Križa Župna crkva Uzvišenja Svetog Križa nalazi se u južnom dijelu današnjeg naselja Vratišinec. Ovo je neogotička građevina, tlocrtno u obliku latinskoga križa, s istaknutom poligonalnom apsidom. Ispred glavnoga pročelja izdiže se zvonik s neogotičkim portalom, a obilježje vanjskom izgledu daje 28 stupnjevanih kontrafora, te prozori sa šiljastim lukom. Brod je u …

Kulturna dobra općine Vratišinec Read More »

Kulturna dobra općine Kapela

Crkva sv. Benedikta Jednobrodna građevina pravokutnog tlocrta s užim, polukružno zaključenim svetištem, sakristijom južno uz svetište i zvonikom na zapadnom pročelju. Svođena je češkim svodovima u brodu, apsida polukupolom, ravnog stropa u sakristiji. Pjevalište je podignuto na dva masivna stuba s unutarnje strane zida glavnog pročelja. Zidne plohe eksterijera ritmizirane su pilastrima, lezenama te motivom …

Kulturna dobra općine Kapela Read More »

Kulturna dobra općine Pušća

Kulturno – povijesna cjelina naselja Donja Pušća Župna crkva, župni dvor, mjesno groblje i kapela čine povezanu kulturno povijesnu cjelina smještenu na padini brijega u središtu naselja. Župna crkva je jednobrodna građevina s nižim i užim svetištem zaključenim trostranom apsidom. Sjeverno je sakristija s oratorijem, a južno grobnica obitelji Rauch. Na glavnom pročelju dominira visoki …

Kulturna dobra općine Pušća Read More »

Kapela svetog Roka, Novaki Bistranski

Kulturna dobra općine Bistra

Poprsje sv. Ivana Krstitelja Skulptura “Sv. Ivan Krstitelj” izrađena je u mramoru. Njezine su dimenzije: 55x50x28 cm. Skulptura prikazuje poprsje sv. Ivana Krstitelja u desnom poluprofilu, s poprsjem ravno rezanih grudi koje je položeno na ovalnu bazu. Pitanje atribucije i datacije ove skulpture nije riješeno, ali je moguće da je ona djelo firentinskog kipara Donatella …

Kulturna dobra općine Bistra Read More »

Kulturna dobra općine Brckovljani

Kapela Pohođenja Marijinog Jednobrodna neogotička kapela podignuta je u središtu naselja, na groblju, u blizini župne crkve. Sagrađena je kao zavjetna kapela 1864. g. po projektu graditelja Pfeifenbergera. Pravokutnog je broda s užom trostranom apsidom, bočnim kapelama te zvonikom iznad glavnog pročelja završenog visokom i strmom piramidalnom kapom. Unutrašnjost je oslikana neostilskim geometrijskim i biljnim …

Kulturna dobra općine Brckovljani Read More »

Kulturna dobra općine Petrijanec

Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) Pil s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača), smješten uz cestu u Majerju, predstavlja jedan od tipičnih pilova s likom Trpećeg Isusa (Krista Premišljevača) u ovom kraju. Kip je smješten na kamenom postamentu, a Krist Premišljevač okrunjen trnovom krunom sjedi naslonivši glavu na desnu ruku. Kip je smješten ispod …

Kulturna dobra općine Petrijanec Read More »