Zgrada škole

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Kulturna dobra općine Karlobag

Na području općine Karlobag nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa.

Kulturna dobra općine Luka

Orgulje u crkvi sv. Roka Orgulje s 16 registara, 2 manuala i pedalom, prema vizitacijama su građene 1745. g., a do 1900. g. nalazile su se u crkvi sv. Anastazije u Samoboru. Pretpostavlja se da su rad zagrebačkog graditelja Antuna Weinera, a po stilu gradnje orgulje pripadaju štajerskoj školi. Iako znatno pregrađene tijekom vremena, imaju …

Kulturna dobra općine Luka Read More »