Brodska tvrđava - detalj

Kulturna baština grada Slavonskog Broda

Na području grada Slavonskog Broda nalazi se 27 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji muzejska građa, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka građa, 2 dobra pripadaju kategoriji arhivska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 …

Kulturna baština grada Slavonskog Broda Read More »