Kulturna dobra općine Skrad

Zgrada Lončarić, Goranska 12 Kuća Lončarić u Skradu građena je u periodu od 1821. godine do 1841. godine, pripada građanskom tipu građevina s obrađenim kamenim dovratnicima i prozorskim otvorima, prvobitno s poluskošenim krovom, te nadsvođenog podruma. S ulične strane katnica, dok ju ostala pročelja definiraju kao višekatnicu. Krovište joj je vrlo strmo, prekriveno «francuskim» crijepom. …

Kulturna dobra općine Skrad Read More »