Kulturna dobra grada Biograd Na Moru

Na području grada Biograd Na Moru nalazi se 15 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, a 1 dobro pripada kategoriji memorijalna …

Kulturna dobra grada Biograd Na Moru Read More »