Zbirka predmeta i umjetnina crkve sv. Ivana i Pavla