Zbirka inkunabula iz knjižnice franjevačkoga samostana

Crkva svetog Nikole u Krapini

Kulturno-povijesne znamenitosti Krapine

  Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Krapine. Kulturno-povijesnu baštinu na području Krapine sačinjava 36 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska …

Kulturno-povijesne znamenitosti Krapine Read More »

Kulturna dobra grada Klanjec

Na području grada Klanjec nalazi se 14 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, a 1 …

Kulturna dobra grada Klanjec Read More »