Zbirka etnografskih predmeta

Veliki dvorac Pejačević Našice

Znamenitosti Našica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Našica. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Našice sačinjava 40 kulturnih dobara. 22 kategoriji arheološka baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji muzejska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji knjižnična građa, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 …

Znamenitosti Našica – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Vrbnik

Na području općine Vrbnik nalazi se 17 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a …

Kulturna dobra općine Vrbnik Read More »