Kulturna dobra općine Rešetari

Arheološko nalazište “Puharina” Nalazište je smješteno na blago povišenom terenu okružen je s južne strane željezničkom prugom, sa zapada cestom a na istoku se spušta prema Ađamovačkom potoku. Na površini nalazišta uočeni su slijedeći nalazi: antička i srednjovjekovna keramika, te antički građevinski materijal (cigla, crijepovi, šut). Prilikom prokopa kanala otkriveni su masivni i dobro očuvani …

Kulturna dobra općine Rešetari Read More »