Kulturna dobra grada Zabok

Dvorac Bračak Dvorac Kulmer smješten je u naselju Bračak pored Zaboka. Sagrađen je 1890. g. po nacrtima inženjera A. Seća nedugo nakon što je grof Kulmer kupio posjed. Jednokatna građevina „L“ tlocrta ima dva krila – zapadno i južno – u čijem je spoju, prema jugozapadu, uglovna kula. U dvorac se ulazi s druge „unutarnje“ …

Kulturna dobra grada Zabok Read More »