Kulturna dobra općine Stankovci

Crkva sv. Ivana Crkva ima oblik pačetvorinaste jednobrodne građevine, na koju se nadovezuje polukružna u prostoru istaknuta apsida. Na zapadnoj strani uz pročelje je prislonjen zvonik-kula kvadratne osnove.U prizemlju zvonika su vrata polukružno završena koja čine prolaz prema crkvi. Po katovima je rastvoren rustičnim monoforama i biforama. Plitki pilastri pojasnicama dijele prostor crkve u tri …

Kulturna dobra općine Stankovci Read More »