Kulturna dobra općine Zažablje

Govor i toponimija sela Vidonje Govor sela Vidonje svjedoči o rijetkom govoru važnom za razumijevanje suvremenog hrvatskog jezika, dok toponimija dodatno svjedoči o migracijama na tom prostoru važnim za razumijevanje hrvatske povijesti. Vidonjski govor pripada novoštokavskim ijekavskim govorima, koji su među Hrvatima vrlo rijetki, pa je proučavanje ovoga mjesnoga govora vrlo bitno za shvaćanje stanja …

Kulturna dobra općine Zažablje Read More »