Kulturna dobra općine Mače

Crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije i župni dvor Jednobrodna župna crkva Bezgrešnog Začeća Blažene Djevice Marije, smještena je uz glavnu prometnicu naselja Mače. Križni tlocrt crkve čine pravokutna lađa, neznatno uže svetište, dvije polukružne bočne kapele, zvonik sa sakristijom smješten između južne kapele i svetišta. U pisanim izvorima crkva se spominje prvi puta 1444. …

Kulturna dobra općine Mače Read More »