Kulturna dobra općine Buje – Buie

Kulturno – povijesna cjelina grada Buja Povijesna jezgra grada Buja smještena na brežuljku u SZ Istri ima sačuvanu srednjovjekovnu urbanu strukturu sa središnjim trgom i uskim ulicama, u koju su interpolirane renesansne i barokne palače. Župnu crkvu sv. Servula bogatog inventara, jednobrodnu s bočnim kapelama i trodijelnim svetištem, sagradio je Giovanni Dongetti iz Pirana 1754., …

Kulturna dobra općine Buje – Buie Read More »