Crkva svetog Vida Pitomača

Vodič kroz kulturnu baštinu općine Pitomača

Crkva sv. Trojstva U centru mjesta, na platou gradine nalazi se crkva Sv. Trojstva, koja se prvi put spominje 1334.g. kao župna crkva naselja Bartolovec. Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i pravokutnom sakristijom na sjevernoj strani. Na glavnom ulaznom pročelju je visoki zvonik pravokutnog tlocrta, pokriven limenim krovom u obliku piramide.