Tradicijski obrt za preradu vune

Kulturna dobra općine Gradište

Dretvićev stan Nastaje tijekom 20. st. kao tradicijska stambeno-gospodarska cjelina, „šokački stan“ ,obitavalište izvan naselja obitelji Dretvić.Stan čine sačuvani primjerci tradicijskoga graditeljstva s dvije stambene zgrade (koljeba i koljeba za slugu s pojatom) i pet gospodarskih (štagalj sa šupom, štala s provozom, kočak, žitni štagalj i svinjara),raspoređene na širem prostoru dvorišta. Jedan dio zgrada izgrađen …

Kulturna dobra općine Gradište Read More »