Tradicijska okućnica

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Znamenitosti Popovače – kulturna baština grada Popovače

Na području grada Popovače nalazi se 16 znamenitosti – kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Marija Gorica

Na području općine Marija Gorica nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.

Kulturna dobra općine Majur

Arheološko nalazište Unka u Kostrićima Arheološko nalazište Unka u Kostrićima nalazi se na južno od naselja Kostrići u blizini izvora Raminac. Na položaju je vidljiv veći zemljani humak koji na sjevernoj strani ima usjek (ulaz). Nalazište je smješteno na trasi starih puteva koji se mogu vezati uz obližnje utvrde Vračaj kraj sela Mračaj te utvrde …

Kulturna dobra općine Majur Read More »

Kulturna dobra općine Dubravica

Tradicijska okućnica Tradicijska okućnica locirana je na izduženoj parceli uz glavnu prometnicu u središtu naselja. Na njoj se nalaze kuća, štala i bunar. Kuća prizemnica od širokih planjki djelomično podrumljena građena je 1908. g.. Spada u red vrijednih kuća u sjeverozapadnoj Hrvatskoj zbog oblikovanja, materijala, dekoracije, unutrašnjeg prostora koji tipološki pripada razvijenijoj trodijelnoj kući, a …

Kulturna dobra općine Dubravica Read More »

Kulturna dobra općine Rakovica

Ruševine starog grada Drežnika Stari grad smješten na strmoj klisuri kanjona rijeke Korane, u povijesnim izvorima spominje se s istoimenom župom u 13. st. U vlasništvu je Nelipića, Gissinga, Babonića, Frankopana. Godine 1592. osvajaju ga Turci i u njihovim rukama ostaje do 1788. kada se u grad smješta vojna posada. Od grada nepravilnog tlocrta sa …

Kulturna dobra općine Rakovica Read More »

Kulturna dobra općine Gola

Tradicijska okućnica, Petra Preradovića 25 Tradicijska okućnica u Goli formirana je tipičnim tradicijskim i gospodarskim zgradama, a to su: kuća, dva koša za kukuruz – „Komora“, pomoćna zgrada, bunar, štala i štagalj. Zgrade su dio narodnoga graditeljstva karakteristične za okućnicu, „dvor“, koja je do danas sačuvala prostorne i arhitektonske vrijednosti još iz doba formiranja, odnosno …

Kulturna dobra općine Gola Read More »

Kulturna dobra općine Topusko

Kompleks ruševina cistercitske opatije Kompleks ruševina i arheološkog sloja srednjovjekovne cistercitske opatije smješten je u gradskom parku Opatovina. Crkva je bila trobrodna građevina velikih dimenzija građena u gotičkom stilu. Do danas je ostao sačuvan samo dio monumentalnog gotičkog portala iz 13.st. Samostan i crkva sv. Marije sagrađeni su kao zadužbina kralja Andrije II. koji je …

Kulturna dobra općine Topusko Read More »

Kulturna dobra općine Tounj

Ruševine starog grada Tounja Stari grad smješten nad kanjonom rijeke Tounjčice, prvi puta spominje se 1481. g. u vlasništvu S. Frankopana. Od 1577. u rukama je krajiške vojske i postaje važna predstraža karlovačkoj utvrdi, a od 1873. godine upravno i obrazovno središte. Dograđen je 1912. g., a zapaljen 1943. Sačuvana je kula iz 17. st. …

Kulturna dobra općine Tounj Read More »

Kulturna dobra općine Stari Jankovci

Crkva Rođenja Bogorodice Sagrađena je 1792. u duhu baroknog klasicizma kao jednobrodna građevina s polukružnom apsidom, rizalitno istaknutim pevnicama i zvonikom uz glavno pročelje. Zvonik u prizemlju ima lučno otvoren trijem iznad kojeg je slijepi prozor kvadratno oblikovan. Profilirani kordonski vijenac dijeli prizemnu zonu glavnog pročelja od atike, s istakom u vidu timpanona. Pročelja su …

Kulturna dobra općine Stari Jankovci Read More »