Tradicijska kuća

Kulturna baština grada Velike Gorice

Na području grada Velika Gorice nalazi se 45 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 14 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 7 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, …

Kulturna baština grada Velike Gorice Read More »

Kulturna dobra općine Sunja

Na području općine Sunja nalazi se 19 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština.

Znamenitosti Popovače – kulturna baština grada Popovače

Na području grada Popovače nalazi se 16 znamenitosti – kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra grada Gline

Na području grada Gline nalazi se 16 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Bizovac

Na području općine Bizovac nalazi se 11 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti.

Kulturna dobra općine Stupnik

Crkva sv. Benedikta U naselju Donji Stupnik, na blago povišenom platou, neposredno uz raskrižje povijesnih putova, nekada ograđena cinktorom, a danas neprimjerenim zidom, smještena je kapela Sv. Benedikta. Na ovoj lokaciji bila je drvena kapelica sagrađena 1650. godine koju će zamijeniti zidana, sagrađena već krajem 17. stoljeća, točnije 1696. godine. Položena u smjeru istok-zapad eksponirana …

Kulturna dobra općine Stupnik Read More »

Kulturna dobra općine Markušica

Inventar parohijske crkve sv. Duha Ikonostas s 49 ikona je oslikan krajem 18. st. u duhu baroknog klasicizma s elementima tradicionalnog ikonopisa. Vjerojatno da je ikone slikao Dimitrije Bačević. Njegov je rad i ikona Hrist na poleđini naslona Arhijerejskog trona. Četiri ripide u okruglim medaljonima od lima prikazuju svetitelje i scene velikih praznika. Mali obredni …

Kulturna dobra općine Markušica Read More »

Kulturna dobra općine Bedenica

Tradicijska kuća s okućnicom, Bedenica 64 Tradicijsku okućnicu čine drvena stambena kuća, dvije velike i jedna manja drvena gospodarska građevina. Kuća s podrumom zidanim kamenom i opekom s kraja 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta građena hrastovim planjkama međusobno spojenim na preklop -“hrvaški vugel“. Organizacija prostora unutrašnjosti je tipična, trodijelna. Sačuvana je izvorna stolarija kuće …

Kulturna dobra općine Bedenica Read More »

Kulturna dobra općine Brodski Stupnik

Arheološko nalazište “Mrsunjski Lug” Srednjovjekovno slavensko gradište smješteno je istočno od Brodskog Stupnika, 15 km zračne linije zapadno od Slavonskog Broda. Tipično slavensko gradište barovitog tipa, nepravilnog je kružnog oblika. Od arheoloških nalaza najbrojnija je srednjovjekovna gradišna keramika i pećnjaci rađeni na dasci bez lončarskog kola ili sa znakom na dnu. Prema arheološkom materijalu ovo …

Kulturna dobra općine Brodski Stupnik Read More »

Kulturna dobra općine Donja Voća

Crkva sv. Martina i kurija župnog dvora Župna crkva sv. Martina biskupa nalazi se u središtu naselja Donja Voća, na povišenom terenu. Ona je pravilno orijentirana građevina križnog tlocrta, a nastaje kao zrelobarokno djelo sredine 18.st. Okružena je cinktorom koji ima dvije kružne ugaone kapele i barokni ulaz oblikovan po «sistemu tri vrata», koji datira …

Kulturna dobra općine Donja Voća Read More »