Tradicijska kuća s okućnicom

Kulturna dobra općine Otok

Na području općine Otok nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, a 1 dobro pripada kategoriji znanje …

Kulturna dobra općine Otok Read More »

Kulturna dobra općine Rakovec

Tradicijska kuća s okućnicom, Hruškovec 19 Tradicijska kuća sagrađena 1929. godine je drvena prizemnica pravokutnog tlocrta s podrumom. Unutrašnjost ima troprostornu organizaciju s pristupom iz vanjskog trijema, šantora. Na zapadnoj strani prigrađena je komora zidana opekom sa zasebnim ulazom, specifična po primjeni motiva ugaon rustike uz rub ožbukanog pročelja. Unutar okućnice smještena su dva velika …

Kulturna dobra općine Rakovec Read More »

Kulturna dobra općine Bedenica

Tradicijska kuća s okućnicom, Bedenica 64 Tradicijsku okućnicu čine drvena stambena kuća, dvije velike i jedna manja drvena gospodarska građevina. Kuća s podrumom zidanim kamenom i opekom s kraja 19. stoljeća je prizemnica pravokutnog tlocrta građena hrastovim planjkama međusobno spojenim na preklop -“hrvaški vugel“. Organizacija prostora unutrašnjosti je tipična, trodijelna. Sačuvana je izvorna stolarija kuće …

Kulturna dobra općine Bedenica Read More »

Palača Gutmann Palej Belišće

Znamenitosti Belišća – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Belišća. Kulturno-povijesnu baštinu na području grada Belišće sačinjava devet kulturnih dobara.