Tradicijska drvena kuća

Crkva sv. Marije Snježne u Kutini

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine

Na području grada nalazi se 26 kulturnih dobara – znamenitosti Kutine. 11 dobara pripada kategoriji arheološka baština, 6 dobara pripada kategoriji profana graditeljska baština, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska …

Vodič kroz kulturnu baštinu grada Kutine Read More »

Kulturna dobra općine Sunja

Na području općine Sunja nalazi se 19 kulturnih dobara. 16 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština.

Kulturna dobra općine Majur

Arheološko nalazište Unka u Kostrićima Arheološko nalazište Unka u Kostrićima nalazi se na južno od naselja Kostrići u blizini izvora Raminac. Na položaju je vidljiv veći zemljani humak koji na sjevernoj strani ima usjek (ulaz). Nalazište je smješteno na trasi starih puteva koji se mogu vezati uz obližnje utvrde Vračaj kraj sela Mračaj te utvrde …

Kulturna dobra općine Majur Read More »