Toš

Kulturna dobra općine Mošćenička Draga

Na području općine Mošćenička Draga nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.

Kulturna dobra općine Punat

Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina Kompleks Franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Marijina i pratećim zgradama smješten je na Košljunu, otočiću položenom nasuprot naselja Punat na otoku Krku. Sastoji se iz redovničke crkve, samostanske zgrade i klaustra, srednjovjekovne fortifikacije i kapele sv. Bernardina, muzeja i drugih pratećih zgrada, samostanskog groblja i pripadajućeg okoliša na …

Kulturna dobra općine Punat Read More »