Toš – mlin za masline

Kulturna dobra općine Dobrinj

Na području općine Dobrinj nalazi se 22 kulturnih dobara. 8 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština.

Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Crikvenice. Kulturno-povijesnu baštinu na području Crikvenice sačinjava 19 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, …

Znamenitosti Crikvenice – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Mošćenička Draga

Na području općine Mošćenička Draga nalazi se 11 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, a 1 dobro pripada kategoriji likovna umjetnost.