Svjetionik

Znamenitosti Umaga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Umaga. Kulturno-povijesnu baštinu na području Umaga sačinjava 26 kulturnih dobara. 13 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, …

Znamenitosti Umaga – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »

Kulturna dobra općine Sućuraj

Na području općine Sućuraj nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji memorijalna baština, a 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina.