Kulturna dobra grada Nin

Na području grada Nin nalazi se 15 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, a 1 dobro pripada kategoriji arheološka …

Kulturna dobra grada Nin Read More »