Kulturna dobra općine Sveti Petar u Šumi

Kompleks pavlinskog samostana i crkve sv. Petra i Pavla Kompleks pavlinskog samostana s crkvom sv. Petra i Pavla organiziran je oko crkve uz koju je klaustar okružen s tri samostanska krila. Sjeverno uz crkveno pročelje prislonjen je zvonik i župni dvor iz 19.st. a ispred pročelja formiran je trg. Sklop je okružen prostranim vrtovima. Zapušteni …

Kulturna dobra općine Sveti Petar u Šumi Read More »