Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec

Crkva sv. Antuna i ostaci kaštela – dvorca s gospodarskim posjedom Crkva je sagrađena 1822. godine kao klasicistička građevina pravokutnog broda s polukružno zaključenim svetištem iste širine pored kojeg je sa sjeverne strane smještena sakristija, a uz nju 1913.g. prigrađen stan za svećenika. Ispred zapadnog pročelja dograđen je 1881. zvonik. Unutrašnjost je presvođena češkim svodovima. …

Kulturna dobra općine Sveti Petar Orehovec Read More »