Sveti Križ

Kulturna dobra općine Mala Subotica

Inventar crkve Porođenja Marijina U posjedu gotičke, a sada barokizirane crkve ostala je očuvana vrijedna skupina crkvenog posuđa s kraja 17. i početka 18.st. Lokacija: Mala Subotica Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti Vrijeme nastanka: 17. st. do 18. st. Oznaka kulturnog dobra: Z-1490 Vrsta: pokretno kulturno dobro – zbirka Pravni status: zaštićeno kulturno dobro Crkva Porođenja Marijinog …

Kulturna dobra općine Mala Subotica Read More »

Kulturna dobra općine Tuhelj

Crkva sv. Križa Jednobrodna, kasnobarokna crkvica sv. Križa smještena je na osami, na vrhu brijega iznad naselja Sveti Križ, općina Tuhelj. Na mjestu današnje crkve s početka 19. st. spominje se već u 17. st. zidana kapela istog titulara. Tlocrtnu osnovu čine kvadratna lađa s poligonalno oblikovanim ulaznim dijelom, uže svetište pravokutnog zaključka i sakristija …

Kulturna dobra općine Tuhelj Read More »