Staro Petrovo Selo

Kulturna dobra općine Staro Petrovo Selo

Inventar crkve sv. Antuna Padovanskog Inventar župne crkve sv. Antuna Padovanskog u Starom Petrovom Selu kasnobaroknih je obilježja s kraja 18. i početka 19. st. Čine ga: glavni oltar, pobočni oltar (2 kom.), propovjedaonica, ispovjedaonica (2 kom.), krstionica, klecalo (14 kom.) i škropionica (2 kom.). Glavni oltar sv. Antuna Padovanskog tektonskog je tipa, polikromiran, oblikovan …

Kulturna dobra općine Staro Petrovo Selo Read More »