Stari grad ” Fortica”

Kulturna dobra općine Karlobag

Na području općine Karlobag nalazi se 13 kulturnih dobara. 4 dobra pripadaju kategoriji ostalo, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 3 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji knjižnična građa.