Kulturna dobra općine Zagvozd

Na području općine Zagvozd nalazi se 12 kulturnih dobara. 5 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji profana graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji etnografska građa.