Stambena zgrada

Kulturna dobra grada Buzet

Na području grada Buzet nalazi se 23 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, a 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa.

Kulturna dobra općine Brdovec

Na području općine Brdovec nalazi se 12 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji usmena predaja, izričaji i jezik, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji arheološka baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, a 1 dobro pripada kategoriji …

Kulturna dobra općine Brdovec Read More »

Kulturna dobra grada Delnica

Umijeće izrade šindre za pokrivanje krovova Umijeće izrade šindre jest jedno od najstarijih umijeća izrade materijala za krovni pokrov. Šindra se u gradovima i selima Hrvatske kontinuirano upotrebljava sve do pol. 19. st., a znanje o njenoj izradi u Lici i Gorskom kotaru uspjelo se sačuvati do danas. Proizvodnjom šindre danas se još bave obitelji …

Kulturna dobra grada Delnica Read More »

Kulturna dobra grada Vrlike

Arheološko nalazište “Gradina” Prapovijesno utvrđeno naselje „Gradina“ nalazi se u istočnom dijelu sela Kosore kod Vrlike na tzv. Kosorskoj glavici. Prostrani ovalni plato površine oko 80-90m x 50 m je sa svih strana okružen suhozidnim bedemima od kojih su danas ostali visoki i široki nasipi. U jugoistočnom kutu bedema je veće četvrtasto proširenje-vjerojatno kula. Mjestimično …

Kulturna dobra grada Vrlike Read More »