Kulturna dobra općine Oprisavci

Arheološko nalazište “Gradina” Nalazi se uz obalu Save, između njenog korita i sela Novi Grad i duljine je oko 1 km. Radi se o naselju koje je, prema nalazima egzistiralo od početka kulture polja sa žarama (faza 1) do mlađeg razdoblja (faza IV), u apsolutno kronološkoj skali od približno 1300 – oko 750. godine prije …

Kulturna dobra općine Oprisavci Read More »