Španat

Kulturna dobra općine Sopje

Arheološko nalazište Turski grad Arheološko nalazište „Turski grad“ smješteno je u sjevernom dijelu naselja Sopje. Riječ je o gradištu koje se sastoji od središnjeg, povišenog platoa i šanca koji ga okružuje sa zapada, juga i istoka, dok je na sjeveru nekadašnje korito rijeke Drave, koja ga je opskrbljivala vodom. Početkom 20. st., tijekom građevinskih radova …

Kulturna dobra općine Sopje Read More »