Kulturna dobra općine Fažana – Fasana

Na području općine Fažana – Fasana nalazi se 12 kulturnih dobara. 3 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji likovna umjetnost, 1 dobro pripada kategoriji glazbeni instrument, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji kulturni krajolik, 1 dobro pripada kategoriji ostalo, a 1 …

Kulturna dobra općine Fažana – Fasana Read More »