Slika “Bogorodice s Djetetom”

Kulturna dobra općine Sali

Na području općine Sali nalazi se 19 kulturnih dobara. 6 dobara pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 4 dobra pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i svečanosti, a 1 dobro pripada kategoriji …

Kulturna dobra općine Sali Read More »

Kulturna dobra općine Kukljica

Crkva sv. Jeronima Crkva Sv. Jerolima u uvali Kostanj prvi put se spominje u dokumentu iz 1392 g. Mala je jednobrodna građevina sa u prostor istaknutom polukružnom apsidom. Građena je od pravilno uslojenog priklesanog kamena. Apsida je natkrivena polukalotom s pokrovom od kamenih ploča. Na pročelju je portal s polukružnom lunetom sagrađen od spolija. Triumfalni …

Kulturna dobra općine Kukljica Read More »