Slika „Bogorodica s djetetom i svecima“

Kulturna dobra grada Ploče

Ruševine crkve sv. Andrije U mjestu Baćina na predjelu Sladinac, nalaze se ostaci ranokršćanske crkve bazilikalnog tipa, prema tradiciji posvećene sv. Andriji, a koja je bila dio većeg cemeterijalnog kompleksa, nastalog u sklopu djelovanja naronitanske biskupije. Crkva pripada tipu jednobrodne bazilike 6. stoljeća sa širokom potkovičastom apsidom, bočnim nadogradnjama, te konfesijom za pohranu relikvija. U …

Kulturna dobra grada Ploče Read More »

Kulturna dobra općine Barban

Crkva sv. Jakova Jednobrodna gotička crkvica, izduženog pravokutnog tlocrta, ravnog začelja. Pročelje je raščlanjeno jednostavnim kamenim profiliranim portalom i po jednim kvadratnim prozorom sa svake strane te zaključeno zvonikom na preslicu sa jednim lukom za zvono. Zvjezdolika rozeta s izvornog pročelja ugrađena u sjeverni zid. U unutrašnjosti sačuvane zidne slike domaćeg majstora iz druge pol. …

Kulturna dobra općine Barban Read More »