Slatinski Drenovac

Kulturna dobra općine Čačinci

Crkva sv. Georgija Crkva sv. Georgija sagrađena je 1719. godine na mjestu nekadašnje stare rimokatoličke crkve kao jednobrodna crkva s polukružnom apsidom. Crkva je građena u kombinaciji kamena i opeke, te je rastvorena polukružnim prozorskim otvorima od kojih su neki kasnije zazidani. Glavno pročelje je u donjoj zoni rastvoreno trima polukružnim ulazima od koji su …

Kulturna dobra općine Čačinci Read More »