Skulptura Bogorodice s Djetetom i Skulptura Anđela čuvara