Sklop Kvartira (konjičke vojarne)

Kulturna dobra grada Sinj

Na području grada Sinj nalazi se 32 kulturnih dobara. 15 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 5 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 2 dobra pripadaju kategoriji običaji, obredi i svečanosti, 2 dobra pripadaju kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 2 dobra pripadaju kategoriji etnografska građa, 1 dobro pripada kategoriji muzejska građa, 1 dobro pripada kategoriji sakralna graditeljska baština, …

Kulturna dobra grada Sinj Read More »