Kulturna dobra općine Lokvičići

Arheološko nalazište “Kod Pezinih kuća” Arheološko nalazište “Kod Pezinih kuća” nalazi se u južnom dijelu mjesta Lokvičići, južno od zaseoka Pezo tj. sjeverno od ceste Trilj-Imotski. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje se razvija u 15. stoljeću uz antičku komunikaciju Salona-Tilurij-Novae-Narona. Vidljivo je 23 stećka. Repertoar ukrasnih motiva sličan je kao i na …

Kulturna dobra općine Lokvičići Read More »