Kulturna dobra općine Sikirevci

Arheološko nalazište “Selište” Arheološko nalazište smješteno je oko 417-og km uz južnu trasu autoceste Zagreb – Lipovac. Arheološki nalazi ukazuju na postojanje prapovijesnog naselja. Zaštitnim arheološkim istraživanjima 2000. g., otkriveni su nalazi nekoliko jamskih objekata iz kojih se vadila zemlja za proizvodnju keramičkih posuda. Lokacija: Sikirevci Klasifikacija: arheološka baština Oznaka kulturnog dobra: Z-1713 Vrsta: nepokretno …

Kulturna dobra općine Sikirevci Read More »