Semeljci

Kulturna dobra općine Semeljci

Arheološka zbirka Sakupljeni arheološki predmeti iz sela u okolici Semeljaca, a radi se o dobro sačuvanim predmetima iz više razdoblja: prapovijesti, odnosno brončanog doba, antike – više komada rimskog novca različite kvalitete i očuvanosti te 11 srebrnih novčića iz srednjeg vijeka. Lokacija: Semeljci Klasifikacija: arheološka građa Vrijeme nastanka: 5300 god.p.n.e. do 1400. god. Oznaka kulturnog …

Kulturna dobra općine Semeljci Read More »