Seketin

Kulturna dobra općine Sveti Ilija

Inventar crkve Svih Svetih Crkva je tipična sjevernohrvatska kapela iz 14. st., sa očuvanim četverostranim gotičkim svetištem presvođenim gotičkim križnim svodom. Crkva je pregrađivana tijekom 19. st., te je prizidan i toranj. Od očuvanog inventara treba spomenuti oltarnu palu. Lokacija: Beletinec Klasifikacija: sakralni/religijski predmeti Vrijeme nastanka: 18. st. do 19. st. Oznaka kulturnog dobra: Z-1498 …

Kulturna dobra općine Sveti Ilija Read More »