Sakralni inventar crkve Pohođenja Blažene Djevice Marije

Kulturna dobra grada Pregrade

Na području grada Pregrade nalazi se 22 kulturnih dobara. 7 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 6 dobara pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 3 dobra pripadaju kategoriji glazbeni instrument, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralno-profana graditeljska baština, 1 dobro pripada kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji kulturno-povijesna cjelina, 1 dobro pripada kategoriji običaji, obredi i …

Kulturna dobra grada Pregrade Read More »

Kulturna dobra općine Bale – Valle

Crkva sv. Marije Velike s arheološkim nalazištem Ostaci ranosrednjovjekovne crkve sv. Marije Velike (Sta Maria Alta) i samostanskog sklopa nalaze se oko 3 km zapadno od Bala. Kompleks se prostire na površini od otprilike 4000 m, a sagrađen je na ostacima antičke vile rustike. Obuhvaća trobrodnu, troapsidalnu bazilikalnu crkvu iz 8 st. s romaničkom dogradnjom, …

Kulturna dobra općine Bale – Valle Read More »