Kulturna dobra općine Rakovica

Ruševine starog grada Drežnika Stari grad smješten na strmoj klisuri kanjona rijeke Korane, u povijesnim izvorima spominje se s istoimenom župom u 13. st. U vlasništvu je Nelipića, Gissinga, Babonića, Frankopana. Godine 1592. osvajaju ga Turci i u njihovim rukama ostaje do 1788. kada se u grad smješta vojna posada. Od grada nepravilnog tlocrta sa …

Kulturna dobra općine Rakovica Read More »