Ruševine crkve sv. Jurja

Znamenitosti Novalje – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu

Pred vama je najdetaljniji vodič kroz znamenitosti Novalje na otoku Pagu. Kulturno-povijesnu baštinu na području Novalje sačinjava 26 kulturnih dobara. 10 dobara pripadaju kategoriji arheološka baština, 8 dobara pripadaju kategoriji sakralna graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji profana graditeljska baština, 2 dobra pripadaju kategoriji sakralni/religijski predmeti, 1 dobro pripada kategoriji znanje i vještine, 1 dobro …

Znamenitosti Novalje – najiscrpniji vodič kroz kulturno-povijesnu baštinu Read More »